หน้าแรก  |  ร่วมงานกับเรา  |  DSG Asia Pacific Search

ภายใต้การนำของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย เราได้ทำการบ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพของเรา เพื่อพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมและสนับสนุนโอกาสในการเติบโตในระดับภูมิภาค

DSG International (Thailand) Public Company Limited