หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จากการสนับสนุนของบริษัทแม่ คือ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดีเอสจีสามารถดำรงเป้าหมายหลัก คือ การคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงไปยังลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตร ทางธุรกิจของเรา ในการที่ดีเอสจีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เราจึงมีพันธะสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและประชาสังคม

ตราสินค้า

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราวางตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กภายใต้ชื่อสินค้า เบบี้เลิฟ เพทเพท และ ฟิตตี้ ขณะที่ในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่อยู่ภายใต้ชื่อสินค้า เซอร์เทนตี้ ทั้งนี้ ในแต่ละตราสินค้าได้ถูกออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพิ่อนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

ความเชื่อ

ในส่วนของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น มุมมองต่อความต้องการของลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของเราอย่างยิ่ง เราเชื่อในความคิดที่ว่า การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการสร้างนวัตกรรมจะนำเราไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าที่วางจำหน่ายแล้ว ตลอดจนการวางสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดจากการนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยรากฐานของการมีอยู่ของสินค้าที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ ล้วนมาจากการที่เราตระหนักรู้ จัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้

คุณภาพ

จากการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และ UKAS ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ หมายถึง เราเป็นองค์กรที่มีพันธสัญญาที่จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านสินค้าและบริการอย่างลงตัวเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

ภายใต้การนำของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย เราได้ทำการบ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพของเรา เพื่อพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมและสนับสนุนโอกาสในการเติบโตในระดับภูมิภาค

ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง เรายังยืนหยัดที่จะสานต่อกลยุทธ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างการคงอยู่ของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในภูมิภาคนี้ รวมทั้งเสาะแสวงหาโอกาสและเป้าหมายใหม่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง