คุณอเลกซ์ คิงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555

ปัจจุบัน คุณอเลกซ์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทโฮลดิ้ง Associated British Foods Asia Pacific ก่อนหน้านี้ คุณอเลกซ์เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวในธุรกิจเครื่องดื่มระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 2552 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเหนือของบริษัท Associated British Foods ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่ปี 2546- 2552 ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ DSGT คุณอเลกซ์มีประสบการณ์อย่างมากในธุรกิจที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (FMCG) และได้เคยร่วมงานกับ Kraft Kellogg และ Novartis ในตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย

คุณอเลกซ์ จบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก The Wharton School, University of Pennsylvania และ MA จาก The School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และสมาชิกของ AICPA