คุณแบรนดอน ชุย หลิง หวาง เป็นผู้ก่อตั้ง ประธานกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ("DSGIL")

DSGIL เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจที่ยังคงบริหารจัดการอยู่ 2 กลุ่ม แห่งแรก คือ ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มดีเอสจีที่ก่อตั้งในปี 2516

ก่อนที่จะก่อตั้งกลุ่มดีเอสจี คุณหวางมีประสบการณ์การทำงานกับสายการบินชั้นนำภายหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์ฟรังส์ซิสซาเวียร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (St. Francis Xavier College)