คุณดิ๊กกี้ ยิบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2556 เมื่อเดือนเมษายน 2557 คุณดิ๊กกี้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณดิ๊กกี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัท รวมทั้งบริษัท Sun Hung Kai Properties Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd และ South China Holdings Ltd. คุณดิ๊กกี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้แทนฯของสถาบันแห่งการเงินนานาชาติ (Institute of International Finance, IIF) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในช่วงปี 2555-2558

คุณดิ๊กกี้ร่วมงานกับธนาคาร HSBC ตั้งแต่ปี 2508 และมีประสบการณ์ทำงานในประเทศฮ่องกง สหราชอาณาจักรอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มธุรกิจของประเทศจีนที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ปี 2546 ถึง2548 ในเวลาต่อมาเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของธนาคาร HSBC และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Bank of Communications ตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งเกษียณในเดือนมิถุนายน ปี 2555 รวมระยะเวลาทำงานทั้งหมดที่กลุ่มบริษัท HSBC เป็นเวลา 47 ปี

คุณดิ๊กกี้เกิดที่นครเซี่ยงไฮ้และได้รับการศึกษาที่ประเทศฮ่องกงจนสำเร็จการศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจจาก University of Hong Kong เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสมทบของ the Chartered Institute of Bankers ณ. กรุงลอนดอน นอกจากนี้เขาได้รับใบประกาศนียบัตรทางด้านการเงินและใบอนุญาติต่างๆมากมายในฮ่องกง รวมทั้งใบอนุญาติวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP) จากสถาบันนักวางแผนการเงิน คุณดิ๊กกี้ได้รับรางวัล the Ten Outstanding Young Persons สำหรับความทุ่มเทต่อภาคธุรกิจการเงินการธนาคารและภาคชุมชน เขาได้รับรางวัล the MBE (Military) จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษในปี 2527 และ the Bronze Bauhinmia Star จากรัฐบาลฮ่องกงในปี 2543