คุณคิงสลีย์ ชานดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ Morgan Stanley ในปัจจุบัน คุณคิงสลีย์ ร่วมงานกับ Morgan Stanley ตั้งแต่ปี 2550 โดยรับผิดชอบในส่วนของการทำธุรกรรมกลุ่มการลงทุนภาคเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้น คุณคิงสลีย์ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Feihe Dairy Hi-24 Convenience Stores Omni Remotes Sino Gas Baijia และIVD Holding Limited นอกจากนี้ยังเข้าร่วมสังเกตการณ์ในคณะกรรมการบริษัท CreditEase ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ Morgan Stanley คุณคิงสลีย์มีประสบการณ์ทำงานด้านวาณิชธนกิจที่ Credit Suisse และ Citigroup เป็นเวลา 7 ปี คุณคิงสลีย์มีเชื้อสายจีนและทำงานที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559 คุณคิงสลีย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท DSGT

คุณคิงสลีย์จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Philosophy สาขาการเงินจาก University of Cambridge และระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of London