คุณยุทธ์พงศ์ มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ในปัจจุบัน คุณยุทธ์พงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ กองทุน Morgan Stanley Thai Private Equity เขาได้ร่วมงานกับ Morgan Stanley ตั้งแต่ปี 2537 โดยรับผิดชอบในส่วนของด้านวาณิชธนกิจ อีกทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ Morgan Stanley (Thailand) Limited และ ประธานสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ Morgan Stanley คุณยุทธ์พงศ์ีมีประสบการณ์ทำงาน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการที่ The First Boston Corporation นิวยอรค์ ในช่วงปี 2531 ถึง 2534

คุณยุทธ์พงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Columbia Business School และ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Columbia College