บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ("DSGIL")

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (“DSGIL”) จดทะเบียนที่ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง DSGIL มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ภายใต้ยี่ห้อยี่ห้อเบบี้เลิฟ เพ็ทเพ็ท ฟิตตี้ ดิสโป้ 123 แฮนดี้ และเซอร์เทนตี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

ในช่วงต้นปี 2556 DSGIL ขายธุรกิจในบริษัท Associated Hygienic Products (AHP) ผู้ผลิตผ้าอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับบริษัท Domtar Corporation ทั้งนี้ DSGIL ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในประเทศฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการถือหุ้น DSGT

ปัจจุบัน DSGIL ถือหุ้นใน DSGT ร้อยละ 66.54 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด