บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DSGT")

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ภายใต้แบรนด์เบบี้เลิฟ เพ็ทเพ็ท ฟิตตี้ และเซอร์เทนตี้ สำหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน DSGT ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน DSGML DSGMSB DSGS PTDSG และร้อยละ 99.99 ใน DMS