หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
ฆพ. 1122/2558

ยินดีต้อนรับสู่ ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล

DSGT

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราได้สร้างรากฐานทางธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และสำนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกในประเทศสิงคโปร์ จากการสนับสนุนของบริษัทแม่ คือ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด เป้าหมายหลักของดีเอสจี คือ การคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

DSG International (Thailand) Public Company Limited

ข่าวสาร และ สื่อโฆษณา


แบรนด์ของเรา