หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

บริจาคผ้าอ้อมให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ประเทศไทย | News & Media 2556

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ดีเอสจีร่วมมือกับกลุ่มสุขอาสา จากโรงพยาบาลพญาไทมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปเบบี้เลิฟ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านเด็กอ่อนพญาไท

Back