หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

'อิ่มบุญ อิ่มใจฯปี 6' สมทบทุน 1,000,000 บาท มอบแด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO ) มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเทศไทย | News & Media 03 ธันวาคม 2561

นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายสิริลักษณ์ ภูริพัฒน์ (ที่3จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และนางสาววรีสา นวีภาพ(ที่2จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ “ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี 6 ” ผ่านกิจกรรมโซเซียลมีเดีย 1 Share 1 Baht และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ รวมยอดบริจาค 1,000,000 บาท ร่วมสบทบทุนซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ECHO) มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

โดยบรรยากาศวันมอบเงินบริจาค ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ที่5จากซ้าย) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นพ.วัชระ โลหะวิจารณ์ (ที่6จากซ้าย) อายุรแพทย์โรคหัวใจ พว.นงนุช ประสิทธิ์วิไล (ที่7จากซ้าย) หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน พว.กนกแพร พันธ์เพิ่มพูน (ที่8จากซ้าย) หัวหน้างานพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และนางสาวมาสฉวี วัฒนไชย (ที่1 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันก่อน.

รายชื่อบุคคลในภาพข่าว 8 คน (เรียงจากซ้าย-ไปขวา)

1. นางสาวมาสฉวี วัฒนไชย หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิรามาธิบดีฯ

2. นางสาววรีสา นวีภาพ หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายสิริลักษณ์ ภูริพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

6. นพ.วัชระ โลหะวิจารณ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

7. พว.นงนุช ประสิทธิ์วิไล หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

8. พว.กนกพร พันธ์เพิ่มพูน หัวหน้างานพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ จัดจำหน่ายโดย บมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 11 ปทุมวัน กทม. โทร 02-106-8223

Back