หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

ทูลเกล้าถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ประเทศไทย | News & Media 07 มกราคม 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ เลขานุการและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ นางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี นำ นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงานโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี6” ได้แก่ นายสิริลักษณ์ ภูริพัฒน์, นางสาววรีสา นวีภาพ, นางสาววรวรัย อิ่มอโนทัย, นางสาวสุขุมาล เชื้อเขียว และนายอภิชัย รุจิระวิโรจน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ฯในการจัดหาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) แด่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต.

Back