หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ประเทศไทย | News & Media 11 มิถุนายน 2563

11 มิถุนายน 2563 ภาพความสุข ความประทับใจของกิจกรรมเพื่อสังคมของผลิตภัณฑ์ เบบี้เลิฟ นำทีมโดย คุณชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปันความสุขด้วยการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป เบบี้เลิฟ มูลค่า 100,000 บาท แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยมี คุณสมรักษ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ

Back