หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

เซอร์เทนตี้ สานต่อโครงการอิ่มบุญฯ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ประเทศไทย | News & Media 30 มิถุนายน 2563

การมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเป็นโชคดีของชีวิต แต่เมื่อถึงคราเจ็บป่วยก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการเจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัว และในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากแพทย์ พยาบาลที่ช่วยทำการรักษาแล้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่าย

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) จึงได้ริเริ่มโครงการอิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ โดยทุกปีบริษัทฯ จะมอบเงินพร้อมผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมใหญ่จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ECHO) เครื่องตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมทบทุนเครื่องมือผ่าตัดข้อเข่า สมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยสูงวัย เป็นต้น

สำหรับปีนี้จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดย น.ส.ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เล่าให้ฟังว่า เซอร์เทนตี้ให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมไทย จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยเล็งเห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และคนกลุ่มนี้ประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก และการได้รับการรักษาพยาบาลในบางครั้งอาจไม่ทั่วถึง จากปัญหาเรื่องของงบประมาณในการรักษา หรือการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีราคาสูง ทำให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น

“การที่โครงการอิ่มบุญฯ ปีที่ 7 นำเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ เพราะเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาส เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยทุกปีมูลนิธิฯ จะต้องใช้งบประมาณสนับสนุนหลายล้านบาทต่อปี และในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางให้คนไทยได้ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส่งตรงถึงผู้ป่วยยากไร้ ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งลาซาด้า และช้อปปี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และผ้าอ้อมจำนวนนี้ได้ส่งตรงถึงมือผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการอิ่มบุญฯ นั้น บริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ”

Back