หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
DSG International (Thailand) Public Company Limited

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเทศไทย | News & Media 30 มิถุนายน 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น.ส.ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินพร้อมผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จากโครงการอิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปีที่7 จำนวน 1 ล้านบาท

Back